top of page

Waar staat Sufi Universal voor?

Sufi-universal.be heeft de ambitie om dé website van het soefisme in België te zijn, waar iedereen die in soefisme geïnteresseerd is op terecht kan.

Sufi-Universal.be heeft de intentie alle vormen en uitdrukkingen van soefisme aan bod te laten komen, voor al wie interesse heeft in het soefisme en in spiritualiteit en zelfontwikkeling, met de nadruk op wat beschikbaar is in België.

Deze site is geïnspireerd door het gedachtengoed en levenswijze van Hazrat Inayat Khan, een soefi uit de vorige eeuw, vanuit het hart en met liefde voor mens en natuur.

Maar wat is soefisme?

Soefisme is een keuze, een manier van leven en een manier van zijn. Soefisme is als muziek; het komt in verschillende vormen, harmoniseert, laat ons de dans van het leven dansen en het lied van het leven zingen op hetzelfde ritme. Je kunt perfect leven zonder muziek, maar hoeveel rijker, mooier, aangenamer wordt het leven niet, als je af en toe een neuriet, zingt of luistert naar prachtige muziek? Het is geen filosofie en geen godsdienst, niet dogmatisch en niet gebonden aan uiterlijke vormen, hoewel het zich uitdrukt op talloze manieren.

Soefisme gehoorzaamt de wet van het leven, en de soefi beoefent de kunst van het leven.

Soefisme is toegankelijk voor iedereen - of je nu gelooft in het Universum, in wetenschap en waarheid, of je eerder het christelijk geloof, de islam, het boeddhisme, taoïsme of het joods geloof of het hindoeïsme  aanhangt, het zal je geloof niet alleen respecteren maar zelfs verdiepen. Net zoals je een tekening levend maakt door er kleur aan toe te voegen, maar de tekening toch hetzelfde uitbeeldt. 

Soefisme staat open voor iedereen, veroordeelt niemand, dwingt niemand. 

Enkele Gezichten van het Soefisme in België

András László

 

Grimbergen

simultaan conferentietolk, vertaler in EN/FR/DE/NL/HU, muzikant, moderator, schrijver...

András werd geboren in Hongarije, maar groeide op in België. Zijn huis is een soort schrijn, gevuld met  15000 boeken over spiritualiteit. Hij volgde de soefimeester Pir Vilayat Inayat Khan gedurende meer dan 35 jaar en draagt dit uit via boeken, lezingen, soefi meditaties en muziek.

'Toen ik 19 jaar was, kreeg ik van een bevriende schrijver Claude Van den Berghe een boekje cadeau: HET MYSTIEK VAN HET GELUID door PIR-O-MURSHID HAZRAT INAYAT KHAN. Pas vele jaren later was ik rijp genoeg om deze schat te laten insijpelen...

Intussen had ik via een andere dierbare vriend, dichter/essayist Erik Van Ruysbeek het genoegen gehad om PIR VILAYAT INAYAT KHAN in Suresnes te leren kennen.

 

Heb daarna het voorrecht, dankbaarheid en de zegen gehad om door PIR gedurende 35+ jaren als spiritueel wezen gekneed, gevormd en getraind te zijn geweest.

De muziek is één van de kernbronnen van mijn wezen (mijn lieve papa zaliger was een wereldviolist, eminent pedagoog/opvoeder en mijn beste vriend ook, zelf ben ik ook violist)... en vermits PIR ook cello speelde en dirigeerde, hebben PIR en ik verscheidene malen samen gemusiceerd (hij op cello en ik op mijn viool) hoog in de bergen tijdens de zomerretraites en andere weekendretraites in Duitsland, Frankrijk, België.'

Machteld 'Shankha' Demuynck

Brecht

 

 

Shankha is hoofd van de ridderschapsactiviteiten binnen de Inayati soefi orde in Vlaanderen en Nederland, cheraga en geeft maandelijke meditaties.

 

Soefisme is voor mij het pad van spirituele vrijheid waar je met hart en ziel mag op wandelen. Wat mij erg aantrok in het soefisme was het gegeven dat er niet één godsdienst verheven werd boven de andere, en dat het een pad was van vrijheid en zoeken naar je kern. Toen ik op school leerde dat de heidenen moesten bekeerd worden, (dit was nog zo in de 60-tigerjaren), deed dit mijn wenkbrauwen nogal erg fronsen. Ik had een nonkel pater en dat was een zeer verdraagzaam mens met wijze gedachten. Ook moemoe leerde me dat alle mensen graag gewoon gelukkig zijn en dat we geen onderscheid moesten maken. En ik voelde altijd al dat er meer was tussen hemel en aarde, maar ik zat wel wat in de knoop met mezelf. Via een collega van mijn moeder kwam ik op 20-jarige leeftijd in aanraking met het soefisme. Het was meteen raak! Ik heb altijd die spirituele tendens gevoeld en ik kan het me gewoon niet anders voorstellen. Ik geloof dat ik me als kind altijd een beetje anders voelde, alsof ik niet altijd begrepen werd. Dat maakte dat ik me zoveel mogelijk op de achtergrond hield.

In 1982 werd ik ingewijd in het soefisme.

Ik heb sedertdien een hele weg afgelegd. Daar horen activiteiten van de verschillende concentraties bij: healing, kerk van allen, innerlijk school, knigthood, maar ook retraites en zo meer. De innerlijke school, de kerk van allen en knighthoood, ridderschap, spreken mij het meest aan. Mijn huidige gids is Saki. Het is heel fijn om haar als gids te hebben omdat ze zulk een groot inzicht heeft in wat je nodig hebt. Zonder gids zou ik denk ik veel meer moeite hebben om mijn weg te vinden. Ik beschouw het als een voorrecht om een gids te mogen hebben.

Het soefisme gaf me een inzicht in het meester zijn over jezelf. Het laat me ook zien waar het allemaal om draait. Geen hocus pocus op een gouden troon, maar het licht dat in mezelf leeft en geëerd wil worden.
Ik leer nu hoe ik zelf de teugels in handen kan nemen en hoe ik die in harmonie kan brengen met de wil van de Ene.  

Als soefi ben je je bewust van het effect dat je hebt op de ander, dus probeer je daar rekening mee te houden. Als het al eens mislukt, probeer je ook mild te zijn voor jezelf. Dat maakt het zoeken naar evenwicht heel concreet.

Andere soefi's zijn mijn tochtgenoten op het pad. We kunnen elkaar steun geven.

Ik geef maandelijks meditatie-avonden. Soms organiseer ik een eredienst.

In het dagelijkse leven hou ik van tuinieren, fotograferen, lezen,  divers vrijwilligerswerk doen, genieten van de schoonheid van de natuur.....

Ik lees graag stukken van John O'donoghue en verzen van Roemi. Ik vind het 'boek van geluk' een geweldig boek.
Muziek van Bach, Vivaldi,Schutz en tijdgenoten brengen mij naar grote hoogtes, maar ook muziek op bansuri en nog veel andere - te veel om op te noemen.

Maar ik wil vooral er kunnen zijn als het nodig is, in diepe liefde voor het leven. Dienstbaar zijn, zonder beoordelen. Mijn grootmoeder was altijd mijn rolmodel.

Ik was lang het jongste kind. Vader en moeder waren allebei zeer begaan met ons. Onze moeder was redelijk streng, zeker waar het schoolse zaken betrof. Dat was niet vreemd omdat zijn zelf lesgaf. Ik zal me altijd de zondagavonden blijven herinneren waarop we samen verstoppertje of andere spelletjes deden in huis. We hadden ruimte zat in en rond het huis. Het was er zo heerlijk rustig. De moeder van ons moeke, moemoe, was een heerlijk mens. Voor haar was alles altijd goed en waren we altijd welkom. 

Aan wie zich aangetrokken voelt tot het soefisme zou ik zeggen: Schenk jezelf de kans om te worden wie je bent en laat de plant 'geluk' in en rond je  groeien.

Hier vind je de link naar haar website

Sos Korn-Verhoeven

Gent
Therapeut Naturopatie en Ayurvedische geneeskunde

Merxotio.be

Sos is de bezieler van soefi.org en komt maandelijks bijeen met een goepje in het Gentse. Hij leerde het soefisme kennen via Leela. Toen ze overleed vroeg ze hem het soefisme verder uit te dragen, en sedertdien doet hij dat op zijn eigen kenmerkende manier - met gasten uit verschillende tradities die een lezing brengen, met muziek en soefi dansen, met yoga, ... 

Marie 'Sitara' Lebon

Oprichtster van Pirani

Sint-Genesius-Rode

www.pirani.be

Sitara ontdekte het soefisme toevallig via de poëzie van Hazrat Inayat Khan. Ze kwam in contact met Leela, beter gekend als mevrouw Denise Deslee van Vzw De Rozentuin uit Gent, en werd begeleid door Murshid Karimbaksh Witteveen. Met haar enthousiasme, gedrevenheid  en inzet draagt ze het soefisme uit op verschillende manieren. Zo zag Pirani het daglicht, stichting en uitgeverij voor kunst, muziek en spiritualiteit. 

Katleen 'MehrunNisa' Maenhaut

Scherpenheuvel

MehrunNisa leidt de Ziraat activiteiten in Nederland en Vlaanderen. 

De Ziraat is een spirituele tak binnen de Inayattiya traditie die inspiratie voor meditaties vindt in de natuur en haar seizoenen. 

Als symbool voor het spirituele pad dat de soefi bewandelt, verwijst Ziraat naar het cyclische werk van de landbouw (er is een tijd voor ploegen, eggen, zaaien, rijpen, dorsen en oogsten). 

Ziraat behartigt tevens de groei van ecologische bewustziijn en de zorg voor onze planeet.

Wat is m'n achtergrond en waaruit haal ik inspiratie?

Van kindsbeen af graag vertoef ik graag in de natuur, zowel in binnenland als in buitenland.
Mama van 3 kinderen en moeke van 11 kleinkinderen samen met m'n huidige partner Paul.
In verschillende werkcontexten – eerst als ziekenhuispastor en later als psychotherapeut – mensen begeleid die naar aanleiding van een fysiek of psychisch trauma, op zoek zijn gegaan naar de betekenis van hun leven, en soms ook naar waardig afscheid nemen van het leven.

Dit alles aan de hand van individuele begeleidingen, groepssessies (zoals mindfulness, heartfulness, sessies levensgoesting) en rituelen. 

Sinds 13 jaar geïnspireerd door het mystieke gedachtegoed en de spiritualiteit van het Universeel Soefisme, dat godsdiensten overstijgt en Oosterse en Westerse vormen van wijsheid samenbrengt.

Het soefipad is sindsdien een levenshouding geworden, een manier van leven vanuit hart en ziel. 

Thans heb ik de handen vrij om het voortdurende verlangen van mijn ziel in een vernieuwde vorm aan te bieden: na mindfulness en heartfulness (compassietraining) nu tijd voor soulfulness : 

"Tijd voor je diepere Zelf, Ontmoeting met je ziel'

Hugo ‘Akbar’ Appels & 
M.-N. Anna ‘Malika’ Vandevenne

 

Schilde

Inayaticentrum Universel

 

Akbar en Malika zijn sinds 1979 verbonden met het soefisme en werden door Pir Vilayat (oudste zoon van Hazrat Inayat Khan) als representant aangesteld. Zij leiden het Inayaticentrum Universel te Schilde bij Antwerpen en begeleiden mensen in het vinden van de geest van leiding in henzelf. Akbar is verantwoordelijk voor de Innerlijke School in Nederland en Vlaanderen. Malika is healingconductor, healingretraitegids en lanceerde de Nayazsisterbrotherhood

bottom of page