top of page

Leven naar de 40 regels van  Ridderschap

Muziek van de mystici 

Activiteiten in verbondenheid
(sister- and brotherhood)

Natuurmeditaties en Ziraat

Universele Erediensten

Healing

Meditaties uit de innerlijke school

Deze meditaties worden gegeven door mensen die gevormd zijn in de traditie van de innnerlijke school van de  Inayatiyya en zijn voor iedereen toegankelijk. Ze worden vaak begeleid met een stukje tekst van Hazrat Inayat Khan, muziek en gebed.

Door Akbar in Schilde of per zoom op zondagmorgen om 11u   (+/- 1u)

Deze meditaties vinden om de twee weken plaats.

Meer info vind je op  www.inayati.be

Door Wajid in Groot-Bijgaarden of per zoom op vrijdagnamiddag om 14u     (+/- 1.5 tot 2 u)

Deze meditaties gaan één keer per maand door, op de eerste vrijdag van de maand.

Meer info vind je op  www.inayati.be

Door Shankha in Brecht of online op woensdagavond om 20u

De meditaties van Shankha vinden maandelijks plaats. 

Voor meer info klik je  op de site van de  Inayati Soefi Kring

Leven naar de 40 regels van Ridderschap

De activiteiten van ridderschap bieden een gestructureerde, verdiepende weg aan de hand van 40 regels die men elk 40 dagen nastreeft. De begeleiding hierin zorgt voor een dieper begrip, een vollere betekenis en een ideaal om naar toe te werken.

Deze begeleiding kan individueel of in groep plaatsvinden.

Interesse? Neem contact op met Shankha 

Muziek van de Mystici

Hazrat Inayat Khan was naast een groot mysticus ook een groot musicus. Muziek ,  esoterische leer en levenswijsheid verbond zich in zijn persoon.

Het hoeft dan ook niet te verbazen dat veel muzikanten en muziekliefhebbers zich aangetrokken voelen tot de leer van Hazrat Inayat Khan, en dat er heel wat muzikaal geïnspireerde activiteiten zijn

Voor  klassen Muziek en Mystiek  in Schilde kun je contact opnemen met Malika

In het Gentse vind je maandelijks de - vaak muzikaal geïnspireerde - bijeenkomsten georganiseerd door Sos.

Interesse? Neem contact op met Sos of neem een kijkje op www. soefi.org  

Pirani is een project van Marie Lebon,  in soefikringen ook wel gekend als Sitara. Promotie en samenbrengen van kunst, muziek, poëzie en spirituele werken staan centraal.

András László  speelt zelf viool, leerde onder Pir Vilayat en wil via prachtige stukken muziek, boeken en lezingen de mystieke boodschap doorgeven.

Activiteiten in verbondenheid

Naast zijn spiritueel streven stond Hazrat Inayat Khan ook bekend om zijn omgang met mensen. Hij was een uitzonderlijk zachtmoedig en vriendelijk man die een bijzondere aantrekkingskracht uitoefende op de mensen rondom hem, en zijn liefde ging uit naar zijn medemensen.

In de meeste soefi activiteiten vind je dit aspect van verbondenheid wel terug.

Sos organiseert regelmatig lezingen in het Gentse, waarbij niet zozeer het soefigedachtengoed zelf wordt uitgedragen, dan wel de kans wordt gegeven aan mensen met verschillende achtergronden om hun eigen visie, ervaringen en leringen op hun spirituele pad te delen. 

Via zoom kan men deelnemen aan Nayaz Sister-brotherhood activiteiten waar Malika zorg voor draagt

Natuurmeditaties en Ziraat

De schoonheid van een bloem, de kleuren van de herfst, de rust van een natuurlijke omgeving, de warme energie van de zon, het spel van vogels, vlinders en bijen, het ruisen van de wind in het gras en de bladeren, de geur van de zee, hout, of een schitterend wit sneeuwtapijt... Naast een onmetelijke schoonheid is de natuur ook het toneel van de voortdurende strijd en wil om te overleven, en wie de natuur in zijn geheel begrijpt, begrijpt God.  Als je het goddelijke niet kunt zien in een zonsopgang of het schijnsel van de maan, hoe kun je Haar dan terugvinden in wat door mensenhanden is neergeschreven?

In de Ziraat wordt de natuur verbonden met de spirituele ontwikkeling. Zoals het land bewerkt wordt om de vruchten van de natuur te verkrijgen, maar het alleen de natuur zelf is die de vruchten voortbrengt, zo ook kunnen we aan onszelf werken.

MehrunNisa organiseert natuurmeditaties, in functie van de seizoenen.

Meer info vind je hier

Je kunt bij MehrunNisa ook terecht voor meer informatie over de Ziraat activiteiten in België en Nederland.

Universele Eredienst

In de Universele eredienst wordt de nadruk gelegd op de eenheid van religies, wordt getoond hoe de kern van alle religies en ware spirituele boodschappen dezelfde is. Er wordt voorgelezen uit de heilige geschriften van verschillende wereldreligies rond een bepaald thema, zodat we de verschillen kunnen horen als invalshoeken en aanvullingen op éénzelfde waarheid, en elke religie wordt geëerd.

Voor meer info over Universele Erediensten kun je terecht bij Shankha, of kun je een kijkje nemen op de site van de Inayati Soef Kring

Healing

 

Binnen het soefisme van Hazrat Inayat Khan is er ook mogelijk om zich te verdiepen in healing. 

Mocht je hierin interesse hebben, verwijzen we je graag door naar Malika

bottom of page