top of page

Hazrat Inayat Khan
1882-1927

KHazrat-Inayyat-KHan-uvelicheno-15-169x300.pngHazrat Inayat Khan's
Indische periode
1882-1910

 

hazratinayatkhan1914.jpgHazrat Inayat Khan
in het Westen

1910-1926

 

Hazrat Inayat Khan pic.jpgHazrat Inayat Khan's
nalatenschap
1927 - ...

 

9781941810170-uk.jpg

Het gedachtengoed van
Hazrat Inayat Khan


Gesprek met Henry Ford

Het gedachtengoed van
Hazrat Inayat Khan


De 10 soefi gedachten

Hazrat Inayat Khan vatte het soefisme samen in 10 gedachten

1. Er is Eén God, de Eeuwige, het Enige Wezen; niemand bestaat behalve God.

Namen maken geen verschil voor de soefi. Alle namen die gekend  zijn om te verwijzen naar God,  verwijzen naar het goddelijke en toch is het goddelijke voorbij elke naam. Het goddelijke is in elke vorm, en voorbij vorm. God is niet gebonden aan enig religieus idee, maar staat boven elk idee. 

2. Er is Eén Meester, de Geest van Leiding van alle Zielen, die volgelingen voortdurend naar het licht leidt.

Er is een kracht die mensen leidt naar de Werkelijkheid. In alle periodes in de geschiedenis waren er mensen die in contact kwamen met het goddelijke, met die ene Werklijkheid, en hun ervaring deelden om hun medemensen de weg te tonen, door een aspect ervan belichten om de mensheid dichter bij de Werkelijkheid te brengen, aangepast aan de tijdsgeest, de mentaliteit en wat men op dat moment ook nodig had.

Wat van belang is, is niet de boodschapper, maar de Werkelijkheid, die bestaat uit Schoonheid, Harmonie en Liefde, die men kan vinden door die innerlijke stem te volgen die je leidt naar geluk en waarschuwt via je eigen geweten.

3. Er is Eén Heilig Boek, het heilige manuscript van de natuur, het enige geschrift dat de lezer kan verlichten.

Als je het goddelijke niet kunt herkennen in de zonsopgang, de majesteitelijkheid van de bergen, het groen van de bomen en het leven dat overal rondom je ontspringt in de lente en uitdooft in de winter, zal ook het lezen van heilige geschriften je niet helpen om het goddelijke te vinden.

En wie het goddelijke eenmaal herkent, ziet het in elk blad, in elke druppel, in elke bloem, in elk dier en de ogen van iedere mens. Het ware boek is de boek van de Ene Werkelijkheid, die overal is terug te vinden.

4. Er is Eén Religie, de onwankelbare vooruitgang in de juiste richting naar het ideaal, die het levensdoel van elke ziel vervult.

Elke ziel is geboren met een bepaald doel, en het is aan iedereen om hun eigen doel in dit leven te vinden. De weg naar dat doel is voor iedereen anders omdat iedereen een ander doel heeft, maar voorbij dat individuele doel ligt het doel dat elke ziel gemeenschappelijk heeft. De ware religie is de plicht, dharma, om zijn of haar eigen pad te volgen, langs welke wereldlijke religie ook , wat ook de moraliteit en gebruiken van de wereld zijn, of het nu in een tempel is, een kerk, een moskee,, een universiteit of een gewoon huis.

5. Er is Eén Wet, de wet van wederkerigheid, die kan worden nageleefd door een onzelfzuchtig geweten samen met een gevoel van ontwaakte rechtvaardigheid.

 

Uiterlijke wetten zijn er vooral om ervoor te zorgen dat het uiterlijke leven ordentelijk verloopt en om te kunnen bepalen wie er gelijk heeft wanneer we vanuit ons eigenbelang met elkaar in conflict komen. Maar de innerlijke wet is anders, is gestoeld op ons geweten, op ons eigen hart dat ons influistert wanneer we goed doen en wanneer we niet juist bezig zijn. En tegelijk komen we in deze wereld in contact met allerlei anderen, die zich op verschillende niveaus bevinden op de trappen van evolutie. Om in harmonie te kunnen leven in deze wereld die allerlei eisen aan ons stelt, is het dan ook belangrijk de wet van wederkerigheid te leren, te weten dat wat wij ook doen een invloed zal hebben en weerspiegeld zal worden, vroeg of laat.

 

6. Er is Eén Broederschap en Zusterschap, de menselijke broederschap en zusterschap, die de kinderen van de aarde zonder onderscheid verenigt in het Ouderschap van God.

De soefi ziet de hele mensheid als één grote familie, verbonden met elkaar. 

De wereld is een wereld van diversiteit, maar elk individu maakt deel uit van één geheel, één familie. Soms voelen we ons nauw verwant met een bepaalde groep - ons gezin, ons land, ons team, ons bedrijf, ons ras, ons geloof,... Hoe groot de familie ook is waartoe je jezelf rekent, zolang ze zich afzet en strijdt tegen andere groepen, is het onvoldoende. 

7. Er is Eén Moraal, de liefde die voortkomt uit zelfverloochening en bloeit in daden van weldadigheid.

In elke cultuur, in elke traditie, in elk geloof woorden andere gebruiken en principes aangeraden. Wat gisteren nog de norm was, wordt vandaag streng veroordeeld. Waar moeten we ons dan op richten? Hoe kunnen we dan goed doen in deze wereld? De enige echte bron van alle ware morele en ethische principes, is de zuivere liefde die je koestert in je hart. Vanuit die ware liefde, kun je respect tonen, volhouden ondanks vele moeilijkheden, oprecht én vriendelijk zijn, compassie tonen wanneer het hoort en zelfs iemand terechtwijzen als dat nodig is. De enige waardemeter is liefde, die niet oordeelt en zich geen zorgen maakt om eigenbelang, maar vrijelijk uitvoert wat het hart ingeeft.

8. Er is Eén Object van Lof, de schoonheid die het hart van zijn aanbidders verheft door alle aspecten heen, van het zichtbare tot het onzichtbare.

Hoewel iedereen een ietwat ander idee heeft van wat mooi is, houden we allemaal van alles wat we mooi vinden. De kleurige rust van de natuur op een herfstdag, de macht en pracht van het hooggebergte, het fonkelen en klateren van een beekje, de zonsopgang...  Als we echt stilstaan bij de schoonheid van de natuur, van muziek, van kunst, van een goede daad of van een liefdevol woord... voelen we iets goddelijks over ons komen. Naarmate we verder gaan in onze evolutie, zien we meer en meer de schoonheid van de wereld, ontspringt er een natuurlijke vorm van aanbidding uit ons hart, ongedwongen, verrukt door wat we mogen aanschouwen. 

9. Er is Eén Waarheid, de ware kennis van ons wezen, van binnen en van buiten, die de essentie is van alle wijsheid.

Eén en dezelfde waarheid wordt op heel verschillende manieren uitgedrukt in verschillende tradities, in verschillende culturen die die traditie omarmen en op verschillende tijden door de eeuwen heen. Velen veroordelen de andere omwille van die verschillen, terwijl de soefi eerder de gelijkenissen benadrukt. Hij ziet de ene waarheid weerspiegeld in alle facetten van het leven, ziet hoe telkens aan hetzelfde uitdrukking wordt gegeven. Om die waarheid te leren kennen zoekt de soefi diep in zichzelf, leert hij zichzelf kennen. Zo leert hij het onderscheid te maken tussen dat deel van hemzelf dat onecht is, steeds veranderend, als een schaduw die verandert in het licht, en en zijn Ware zelf, onveranderlijk. Net zoals de schaduw voortdurend verandert in het licht maar oplost in de nacht, zo lost ook het beeld van ons onware zelf op in het Ware zelf, dat voorbij gaat aan alle wereldse kennis en elk werelds begrip.

10. Er is Eén Pad, de vernietiging van het valse ego in het werkelijke, dat het sterfelijke verheft tot onsterfelijkheid, en waarin alle volmaaktheid huist.

Wie het geheim van het leven heeft ontdekt, weet dat alles één is, maar zich manifesteert in functie van het lichaam als sterfelijk, verscheiden en veranderlijk of in functie van de ziel, één,  onveranderlijk en eeuwig. Wanneer de ziel zichzelf vergeet en verliest in het veranderlijke, voelt ze zich niet op zijn plaats, sterfelijk, beperkt en gevangen in de omstandigheden van dit leven. Daarom begeeft de soefi zich op het pad van de vernietiging van dit onware zelfbeeld, dit onware ego, een pad waarop de ziel zich weer van zichzelf bewust wordt.

Ik trok erop uit op zoek naar mijzelf, ik ben de reiziger en ik ben de bestemming

bottom of page