top of page

Hazrat Inayat Khan
1882-1927

KHazrat-Inayyat-KHan-uvelicheno-15-169x300.pngHazrat Inayat Khan's
Indische periode
1882-1910

 

hazratinayatkhan1914.jpgHazrat Inayat Khan
in het Westen

1910-1926

 

Hazrat Inayat Khan pic.jpgHazrat Inayat Khan's
nalatenschap
1927 - ...

 

9781941810170-uk.jpg

Het gedachtengoed van
Hazrat Inayat Khan


Gesprek met Henry Ford

Het gedachtengoed van
Hazrat Inayat Khan


De 10 soefi gedachten

Een gesprek tussen Hazrat Inayat Khan en Henry Ford, gepubliceerd in de Detroit Times in 1926

“Ik heb er naar uitgekeken om u te ontmoeten,” zei meneer Ford.

“U bent niet echt een vreemde voor mij.”

Het bleek al snel dat meneer Ford, die niet in staat was geweest de lezingen van Inayat Khan bij te wonen, een stenograaf had ingehuurd om ze woordelijk te rapporteren. Hij liet de kopieën zien die hij had ontvangen, maar waar hij geen tijd voor had gehad om ze te lezen.

“En nu,” zei meneer Ford, “laten we onze aantekeningen vergelijken. Ik bespreek zelden mijn eigen religieuze ideeën. Ik denk dat elke soort religie goed doet.”

 

“Ik denk dat ook,” antwoordde Inayat Khan, “maar ik denk dat we allemaal ademruimte nodig hebben, tijd om na te denken over diepere dingen dan —” hij aarzelde, terwijl er een glimlach op zijn gezicht speelde

"Dan auto’s,” zei meneer Ford, met een hartelijke lach. “Maar de kracht die de auto laat rijden is tenslotte onzichtbaar. Dat geldt voor alle dingen. Ik denk dat de echte kracht van het menselijk leven verborgen zit in de ziel, en verder dan dat. Er zijn werkelijke entiteiten om ons heen, entiteiten van kracht, intelligentie—noem ze elektronen, als je wilt. Als een mens doet wat goed is, zwermen ze naar hem toe om hem te helpen.

De kleinste ondeelbare werkelijkheid die bestaat is, naar mijn mening, intelligent en wacht daar om gebruikt te worden door menselijke geesten als we ons uitstrekken en ze inroepen. We haasten ons te veel met nerveuze handen en bezorgde geesten. We zijn ongeduldig voor resultaten. Wat we nodig hebben, en zouden kunnen hebben, is versterking van de ziel door de onzichtbare kracht die wacht om gebruikt te worden.”

“Dat,” zei Murshid Khan, “maakt de schakel compleet in mijn filosofie van de ziel. Ik denk dat er Eén Wezen is, alomvattend, de oerintelligentie manifesterend in elk atoom in dit universum. En er is een manier om deze spirituele werkelijkheid te benaderen en ermee verbonden te worden.”

“En uw weg is die van meditatie, nietwaar?” vroeg meneer Ford. “Meditatie, ja. Perioden van het buitensluiten van alle materiële objectiviteit van de wereld, met nadruk, keer op keer, op de eenheid van de ziel met de Ziel van het universum,” antwoordde Inayat Khan

"Dat is volgens mij," zei Mr. Ford, "de kern van persoonlijke religie. Ik heb vele jaren geworsteld om het probleem van religie op te lossen. Maar ik geloof dat voor de mensheid, in dit stadium, religie de deuren opent naar de eenheid van de ziel met de werkelijke kracht achter alle dingen.

 

"Maar ik ontdekte, zoals je hebt gezegd, dat als ik me rustig terugtrok uit de nerveuze bezorgdheid over dingen, uitvindingen en de zaken die van alle kanten komen, er een vernieuwing van kracht was in de gedachte deel uit te maken van de grote onzichtbare kracht, noem het God, Intelligentie, wat je wilt, ik heb niet het gevoel dat mensen iets kunnen vinden dat meer behulpzaam en bevredigend is."

"Behalve," zei Inayat Khan, "als men zich volledig realiseert zichzelf te vergeten, en eenheid met het Ene, is er zeker vrede en diepe vreugde in zo'n ervaring, en de menselijke ziel wordt op dat moment echt creatief. Het is als de kunstenaar bij het schilderen van een schilderij. Als het af is, is het nooit wat hij eerst gepland had.

Creatieve inspiratie komt als hij zichzelf verliest in zijn taak. Volledig opgaand in zijn werk, zichzelf volledig vergetend, de rest van de wereld buitensluitend, is zijn eindproduct uiteindelijk een werkelijk creatieve uitdrukking van het zelf dat hij volledig vergeten is.

En zo is het ook met de muzikant. De ware musicus gaat altijd improviseren. Als hij zich verliest in zijn thema, groeit het thema onmiddellijk uit tot een schoonheid van harmonie waarvan hij niet eerder had gedroomd.

Waar komt de harmonie vandaan die hij nog nooit eerder had gehoord? De mooiste muziek die ik Paderewski ooit heb horen spelen improviseerde hij op een dag toen ik alleen met hem in zijn studio zat. De beste muziek is nooit gereduceerd tot het gedrukte blad en kan dat ook niet, want het is de onmiddellijke schepping van de ziel die zichzelf heeft verloren in de contemplatie van de schoonheid van harmonie."  

 

."Dat is de beste symbolische verklaring die ik kan geven over de werkelijke eenheid van de ziel met de Bron van alle schoonheid en waarheid. Wat de ware musicus werkelijk ervaart is mogelijk voor alle menselijke zielen in bredere zin, in contact met de Bron van leven, kracht, schoonheid, waarheid, vrede. Maar dat contact wordt alleen gemaakt door het zelf te vergeten. Ik ken geen termen in de psychologie waarmee de ervaring kan worden verklaard of uitgelegd.

Maar de muzikant, kunstenaar, dichter, kent op zijn minst het grensgebied van die ervaring."

 

Er viel een moment van stilte.

 

"Murshid Khan," zei Ford, "ik denk dat u een evangelie verkondigt dat mensen van alle geloven kunnen begrijpen. Welke vorm het ook aanneemt in de leer, het is wat Amerikanen nodig hebben. We kunnen niets uitleggen, echt niet, als we proberen alles te verklaren door analyse. Maar ik weet dat er voorraden  van spirituele kracht zijn waarvan wij mensen ons gedachteloos afsluiten.

En ik geloof dat het voor ons mogelijk is om onszelf in vitaal contact met hen te brengen."

 

 "Dus u gelooft echt in God, meneer Ford?" "Maar natuurlijk," was het snelle antwoord. "Werd alles niet geschapen, of wordt alles niet voortdurend geschapen?

k geloof dat we op een dag genoeg zullen weten over de bron van de kracht en over het rijk van de geest om zelf iets te scheppen.

Ik ben ervan overtuigd dat de mensheid ooit wijzer was over spirituele dingen dan wij vandaag. Wat wij nu alleen maar geloven, wisten zij.

Maar toen we wijzer werden over de zichtbare wereld, verloren we de wijsheid over de ongeziene wereld, of het kan zijn dat we alleen via een andere weg naar die wijsheid terugkeren.

Persoonlijk zie ik geen verschil tussen materie en geest; ze zijn allebei één. Ik zeg zelden 'geest', omdat het afbreuk lijkt te doen aan de uitdrukking ervan die we materie noemen.

 

"Onze vooruitgang in het beheersen en gebruiken van de materiële wereld hoeft ons begrip en gebruik van het spirituele niet in de weg te staan. Misschien is het die diepere wijsheid waar Jezus naar verwees toen Hij ons vertelde dat we als kleine kinderen moeten worden als we het Koninkrijk willen binnengaan."

Denkt u dat de zielen van mensen onverwoestbaar zijn?" "Alles is onverwoestbaar, niets gaat ooit verloren," antwoordde Mr. Ford. "Zielen komen en gaan, en ze komen weer terug, voorbereid door ervaringen uit het verleden voor grotere prestaties en grotere realisatie van wat het eeuwige leven ook voor hen in petto heeft." "Het is een nooit eindigende cirkel van het leven van de geesten," zei Inayat Khan. "Wij zeggen dat er in het Oosten de Bron van alles is die uitstraalt in manifestaties van de Ene Intelligentie in alle dingen en alle zielen. Er is het rijk van de engelen, het dichtst bij de Bron. Dan is er het rijk van de genialiteit, dat zich in dit leven in sommige zielen manifesteert. En er zijn nog lagere ordes van manifestatie van de Bron, zoals de stralen van de Zon die uitstralen naar de verste uithoeken van het universum, verzwakt, maar toch echt. Welke rol de individuele ziel zal spelen in deze emanatie van de Intelligentie hangt af van de mate van eenheid die zij realiseert met haar bron van bestaan." "Toch, terwijl ik denk dat als iedereen gelooft in de nooit eindigende activiteit van de ziel hier, elders, of hier weer, denk ik dat als men te veel mediteert er waarschijnlijk niet veel werk gedaan zal worden!" "Maar als men enigszins mediteert," antwoordde Inayat Khan, "zal er echt veel meer werk gedaan worden, en beter gedaan, en daarmee zal geluk en vrede zijn. 

 Ik pleit er niet voor om  ons de dingen van deze wereld te ontzeggen, noch veroordeel ik wereldse prestaties.

Ik pleit er alleen voor dat naast de dingen die we hier in de materiële wereld moeten doen, er ook echte verworvenheden moeten zijn in de wereld van de spirit."

 

"Dat is waar," antwoordde Mr. Ford. "Dat is de echte religie van het leven, en we hebben het allemaal nodig.

bottom of page